U NAS

Organizacja Pracy Szko造

Dla rodzic闚

Dokumenty

Klasy

Plan Lekcji

Pracownicy szko造

Samorz鉅 Uczniowski

Nasi Najm這dsi

Z uczniowskich zeszyt闚

Konkursy

Kronika Szkolna

Galeria

Ciekawe strony

   

   

   

   

 

 

______________________________________________________________________________________

Informacja dla Rodzic闚 przekazana przez Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn
w Starogardzie Gda雟kim

wi璚ej informacji pod podanym adresem poni瞠j:

http://wsse-poznan.pl/menu-strony/oddzialy/oddzial-higieny-dzieci-i-mlodziezy/problematyka-wszawicy

______________________________________________________________________________________
 

 

______________________________________________________________________________________
 

 

 


 

______________________________________________________________________________________

 


 

______________________________________________________________________________________

 

Informujemy Rodzic闚, 瞠 Stowarzyszenie Edukacji bez Granic i Pracownia Test闚 Psychologicznych w Gda雟kich zwr鏂i這 si do Szko造 z prob o umo磧iwienie przeprowadzenia wr鏚 uczni闚 bada normalizuj鉍ych testy badawcze. Wyjaniamy, 瞠 badania b璠 anonimowe i s逝蕨 wy章cznie do zbiorczych analiz statystycznych. Reprezentatywna grupa uczni闚 otrzyma zgody na przeprowadzenie badania.

Za zrozumienie i wyra瞠nie zgody, z g鏎y dzi瘯ujemy.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Nieodp豉tne podr璚zniki - informacja dla uczni闚, rodzic闚 i nauczycieli.

Uprawnieni uczniowie maj prawo do bezp豉tnych podr璚znik闚, kt鏎e s na stanie biblioteki szkolnej, a udost瘼niane s na zasadach obowi頊uj鉍ych ka盥ego jej czytelnika.
Za zniszczone i zagubione podr璚zniki rodzic zobowi頊any jest do pokrycia strat.

Obowi頊uj鉍e zasady p豉tnoci za podr璚zniki zapewnione przez MEN i pochodz鉍e z dotacji celowej okrelone s w prawie, a ni瞠j opracowane przez Pani Beat Matosek Zast瘼c Dyrektora Departamentu Ekonomicznego MEN:

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwr鏂enia:

1. Podr璚znika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szko豉 mo瞠 蕨da od rodzic闚 ucznia zwrotu:
kwoty 4,34 z za ka盥 z czterech czci Naszego elementarza
do klasy I szko造 podstawowej;
kwoty 4,21 z za ka盥 z dziewi璚iu czci podr璚znika Nasza szko豉 do klasy II szko造 podstawowej;
kwoty 2,35 z za ka盥 z dziesi璚iu czci podr璚znika Nasza szko豉 do klasy III szko造 podstawowej.

Kwoty te stanowi doch鏚 bud瞠tu pa雟twa. Wp豉ty dokonuje rodzic ucznia
na rachunek dochod闚 Ministerstwa Edukacji Narodowej obs逝giwany przez:
Narodowy Bank Polski Oddzia Okr璕owy w Warszawie,
numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W treci przelewu nale篡 wpisa: zwrot za podr璚znik do klasy , podaj鉍 klas (I, II lub III), kt鏎ej dotyczy zwrot.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie owiaty, w brzmieniu nadanym ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty i niekt鏎ych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, 瞠 w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwr鏂enia podr璚znika szko豉 podstawowa mo瞠 蕨da od rodzic闚 ucznia zwrotu kosztu podr璚znika do zaj耩 z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spo貫cznej w klasach IIII szko造 podstawowej, o kt鏎ym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie owiaty, okrelonego przez ministra w豉ciwego do spraw owiaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urz璠u obs逝guj鉍ego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi doch鏚 bud瞠tu pa雟twa.

2. Podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych zakupionych ze rodk闚 dotacji celowej:
do j瞛yka obcego nowo篡tnego do klasy I, II, III szko造 podstawowej,
do obowi頊kowych zaj耩 edukacyjnych w klasie IV, V szko造 podstawowej,
do obowi頊kowych zaj耩 edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szko豉 mo瞠 蕨da od rodzic闚 ucznia zwrotu kosztu podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych, zgodnie z procedur okrelon przez dyrektora szko造.

Zwrot kosztu zakupu podr璚znika lub materia逝 edukacyjnego zakupionego przez szko喚 ze rodk闚 dotacji celowej stanowi doch鏚 szko造/jednostki samorz鉅u terytorialnego.
W tym przypadku zwrot koszt闚 zakupu podr璚znika rodzice powinni przekaza na rachunek bankowy jednostki samorz鉅u terytorialnego - tj. Gminy Starogard Gda雟ki - informacja w sekretariacie szko造.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie owiaty stanowi, i szczeg馧owe warunki korzystania przez uczni闚 z podr璚znik闚 lub materia堯w edukacyjnych okrela dyrektor szko造, uwzgl璠niaj鉍 konieczno zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu u篡wania tych podr璚znik闚 lub materia堯w. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwr鏂enia podr璚znika lub materia逝 edukacyjnego szko豉 podstawowa i gimnazjum, mo瞠 蕨da od rodzic闚 ucznia zwrotu kosztu zakupu podr璚znika lub materia逝 edukacyjnego.
 

______________________________________________________________________________________

 


W poniedzia貫k 12.09.2016 r. w godz. 16.00 18.00 odb璠 si spotkania nauczycielskich zespo堯w do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom naszej szko造.


Zapraszamy zainteresowanych rodzic闚.
 


12.09.2016r. odb璠 si spotkania wychowawc闚 z rodzicami:


* dzieci z oddzia堯w przedszkolnych i klas I-III o godz.16.30
* uczni闚 klas IV VI o godz.17.00
* uczni闚 gimnazjum o godz.17.30, a klasy II gimnazjum o godz.18.00
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZIC紟!

12.09.2016r. o godz.19.00 odb璠zie si spotkanie Oddzia這wych Rad Rodzic闚.

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Krak闚, 3 czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT PRASOWY

Fundacja Aby 篡, organizator kampanii spo貫czno-edukacyjnej pt. Pneumokokom m闚imy: Szczepimy!!! realizuje dzia豉nia edukacyjne skierowane do rodzic闚 w zakresie szczepie przeciwko pneumokokom.

Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania wielu gronym chorobom wywo造wanym przez pneumokoki. Obecnie, przy powszechnym dost瘼ie do internetu, rodzice napotykaj wiele nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji odnonie szczepie. Dlatego, postawilimy sobie za cel edukowanie ich w temacie zagro瞠 ze strony pneumokok闚, kt鏎e s szczeg鏊nie grone dla ma造ch dzieci oraz przekazywanie rzetelnych informacji opartych na wiedzy medycznej i dowiadczeniu lekarzy m闚i Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji Aby 篡.

Aby u豉twi rodzicom zdobycie wiedzy na temat pneumokok闚 oraz mo磧iwoci zabezpieczenia swoich dzieci przed chorobami, kt鏎e one wywo逝j, na potrzeby kampanii powsta豉 edukacyjna strona internetowa (www.szczepimy.com.pl). Na stronie rodzice mog uzyska informacje m.in.: co to s pneumokoki, jakie wywo逝j choroby, w jakim wieku nale篡 rozpocz寞 szczepienie dziecka celem uzyskania najskuteczniejszej ochrony, jak przygotowa dziecko do szczepienia, co to s niepo蕨dane odczyny poszczepienne. Na stronie internetowej funkcjonuje te forum dla rodzic闚, w ramach kt鏎ego mo積a zada indywidualne pytanie lekarzowi, wymieni opinie z innymi rodzicami na temat szczepie oraz zdrowia dziecka. Dodatkowo zosta豉 zamieszczona te interaktywna mapka, kt鏎a w 豉twy spos鏏 umo磧iwia odszukanie akcji bezp豉tnych szczepie przeciwko pneumokokom w danym wojew鏚ztwie.

Kampania b璠zie mia豉 r闚nie swoje ods這ny w telewizji, radio, prasie, ale przede wszystkim w internecie, gdzie rodzice najczciej szukaj informacji na temat szczepie. Prowadzone b璠 r闚nie dzia豉nia edukacyjne w mediach spo貫cznociowych m.in. fanpage kampanii na Facebooku (facebook.com/szczepimy). Patronat Honorowy nad kampani obj瘭i Rzecznik Praw Dziecka i G堯wny Inspektor Sanitarny oraz towarzystwa naukowe.

Pneumokoki to jedne z bakterii najgroniejszych dla zdrowia i 篡cia ma造ch dzieci, zw豉szcza do 2. roku 篡cia, kiedy ich uk豉d odpornociowy nie jest jeszcze dostatecznie wykszta販ony. Szczepi鉍 swoje maluchy przeciwko pneumokokom, rodzice mog uchroni je przed powa積ymi konsekwencjami choroby pneumokokowej, jak g逝chota, padaczka, niedow豉dy, opnienie rozwoju psychoruchowego, a nawet zgon. Szczepienia przeciwko pneumokokom wskazywane s przez ekspert闚 medycznych jako najwa積iejsze z listy szczepie zalecanych i powinny by wybierane przez rodzic闚 w pierwszej kolejnoci. Zgodnie z zaleceniami Programu Szczepie Ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom nale篡 rozpocz寞 od 2 miesi鉍a 篡cia dziecka. A o szczepienie najlepiej zapyta swojego lekarza pediatr.

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia p逝c) nale蕨 do bakterii najbardziej rozpowszechnionych w naszym rodowisku. S jedn z g堯wnych przyczyn zaka瞠 dr鏬 oddechowych u ludzi. Najczciej bakterie te wywo逝j zaka瞠nia nieinwazyjne, takie jak zapalenie ucha rodkowego, zatok, a tak瞠 oskrzeli i p逝c.

Najgroniejsza jest jednak inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), kt鏎a rozwija si w闚czas, gdy bakterie docieraj do miejsc fizjologicznie ja這wych, takich jak krew, p造n m霩gowo-rdzeniowy, jama op逝cnej. IChP mo瞠 przybra posta zapalenia p逝c z bakteriemi (zaka瞠nie krwi bakteriami), zapalenia opon m霩gowo-rdzeniowych i sepsy. Jej przebieg mo瞠 by bardzo gwa速owny z zaburzeniami wiadomoci, niewydolnoci oddechow, a po przebytej chorobie mog pojawi si powik豉nia: os豉bienie s逝chu lub g逝chota, padaczka, niedow豉d, pora瞠nie, opnienie rozwoju psychoruchowego.

Eksperci s zgodni, 瞠 najlepsz metod na to, by uchroni swoje dziecko przed IChP, jej gronymi powik豉niami z jej powodu jest zaszczepienie go przeciwko pneumokokom.

wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje wprowadzenie szczepie przeciwko pneumokokom we wszystkich krajach. Zaka瞠nia tymi bakteriami s bowiem jedn z g堯wnych przyczyn zachorowalnoci i umieralnoci ma造ch dzieci na wiecie. Dodatkowy problem stanowi to, 瞠 pojawia si coraz wi璚ej szczep闚 pneumokok闚 opornych na znane antybiotyki, takie jak penicylina.

Wi璚ej informacji:

Fundacja Aby 篡

ul. Mogilska 40, 31-546 Krak闚

tel. 661 397 839

fundacja@abyzyc.pl; www.abyzyc.pl

D&D Communication

Renata Obuchowska

tel. 500 210 107, renata.obuchowska@ddc.com.pl

______________________________________________________________________________________

  Informacja dla rodzic闚

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Kochane Dzieci, Drodzy Doroli

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Og鏊nopolski Dzie Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyranie zaznaczy, i prawa cz這wieka zaczynaj si od praw dziecka.

Polska na arenie mi璠zynarodowej uznawana jest za ojczyzn praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, kt鏎e ratyfikowa造 Konwencj o prawach dziecka, mamy wi璚 spo貫czne zobowi頊anie, aby te wypracowane przez lata standardy dotycz鉍e praw dziecka upowszechnia r闚nie w Polsce.

Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabaw i prezenty, ale o chwil refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mam i tat, bezpiecze雟two, nietykalno cielesn, opiek lekarza czy bezp豉tn edukacj. Mo瞠cie wypoczywa, pyta i wypowiada si. Pami皻ajcie jednak, 瞠 takie same prawa maj Wasze kole瘸nki, Wasi koledzy i tak瞠 doroli mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwy窺z wartoci.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Ten dzie przypomina, 瞠 niezbywalne prawa dziecka zapisane s w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwag na to, 瞠 dzieci maj prawo do tego, aby by otoczone mi這ci, aby by wychowanymi w poczuciu bezpiecze雟twa, bez krzyku i przemocy. Niestety ci鉚le ponad po這wa Polak闚 akceptuje bicie dzieci, cho jest ono niezgodne z prawem. Licz, 瞠 nowa kampania spo貫czna Rzecznika Praw Dziecka Bicie, czas z tym sko鎍zy przyczyni si zmiany postaw spo貫cznych i w efekcie - do obni瞠nia niepokoj鉍ych statystyk.

Szanowni wychowawcy, s璠ziowie, pracownicy s逝瘺y zdrowia, przedstawiciele zawod闚 obcuj鉍ych na co dzie z dzie熤i! Ponad 90 proc. m這dych ludzi, z kt鏎ymi si spotykam, wskazuje, 瞠 najwa積iejszym ich prawem jest prawo do wyra瘸nia w豉snego zdania. Najm這dsi nie domagaj si absolutnej zgody na realizacj wszystkich dzieci璚ych pomys堯w, po prostu - chc by s逝chani. Warto powi璚i im czas i uwag, nie tylko 20 listopada.

Wszystkim razem i ka盥emu z osobna 篡cz w tym dniu dobrych refleksji i skutecznych dzia豉 na rzecz lepszego wiata.

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

______________________________________________________________________________________

wi璚ej >>>
______________________________________________________________________________________

 

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole zosta wprowadzony dziennik elektroniczny.
 
Co najwa積iejsze rodzice nie p豉c za dost瘼 do e-dziennika.
 

Zak豉dania e-dziennika - instrukcja dla rodzica:

1. Logujemy si na stronie https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski
2. Wybieramy zak豉dk-logowanie (przy zak豉daniu konta: Za堯 konto - Tworzenie konta)
3. Podajemy w豉snego maila (tego, kt鏎y podalicie Pa雟two wychowawcy na spotkaniu z rodzicami) i otrzymacie Pa雟two informacj na w豉sn poczt o pr鏏ie logowania do systemu
4. VULCAN wysy豉 na Pa雟twa poczt link, kt鏎y nale篡 uaktywni i ponownie zalogowa si na stronie 
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski, wpisuj鉍 maila i ustanowi nowe has這, na kt鏎e b璠ziecie Pa雟two wchodzi na stron VULCAN (has這 musi zawiera co najmniej 8 znak闚, w tym jedn wielk liter i cyfr)
5. Po wejciu na stron VULCAN dokonujemy logowania, wpisuj鉍 naszego maila i has這, kt鏎e sami Pa雟two ustalilicie.
6. Na stronie VULCAN b璠ziecie mieli Pa雟two informacje o post瘼ach w nauce, zachowaniu o swoim dziecku; wiadomoci r騜ne. Za pomoc e-dziennika mo磧iwe jest elektroniczne usprawiedliwianie nieobecnoci-Rodzic / prawny opiekun wysy豉 wiadomo o przyczynie nieobecnoci dziecka drog wiadomoci elektronicznej na stronie e-dziennika.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Wa積e informacje zwi頊ane z organizacj roku szkolnego 2015/2016

 

1.      Rok szkolny 2015/2016 jest rokiem jubileuszowym obchodzimy 200 lecie szko造 w Jab這wie zapraszamy wszystkich ch皻nych do opracowania scenariusza tych obchod闚 i pomocy w jego realizacji.

2.      Nauczyciele i rodzice mog wzajemnie kontaktowa si za pomoc e-dziennika oraz osobicie w drugie poniedzia趾i miesi鉍a w godz. 16.00 17.00 podczas dy簑r闚 nauczycielskich. 

3.      W przypadku zwolnienia dziecka z zaj耩 danego dnia, rodzice zobowi頊ani do osobistego odebrania dziecka ze szko造.

4.      Po zako鎍zonych zaj璚iach szkolnych (obowi頊kowych i dodatkowych) uczniowie oczekuj鉍y na odjazd do domu przebywaj pod opiek nauczyciela w wietlicy. W tym czasie mo積a odrobi lekcje, poprosi nauczyciela lub koleg闚 o pomoc w nauce, porozmawia, gra w gry planszowe, czyta

5.      Spotkanie Rady Rodzic闚 z Dyrektorem odb璠zie si 30.09.2015r. o godz. 18.00.

6.      Wywiad闚ki/spotkania z wychowawcami dla Rodzic闚 zaplanowano na dni:

- 07.09.2015

- 09.11.2015

- 11.01.2016

- 08.02.2016

- 11.04.2016

- 09.05.2016

(w przypadku zmiany termin闚 lub dodania nowego - Rodzice zostan poinformowani).

7.      Posiedzenie Zespo堯w udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej odb璠zie si w dniu 29 wrzenia 2015 roku o godz. 14.00. Rodzic w ka盥ym momencie mo瞠 wyst雷i o dodatkowe wsparcie/pomoc dla swojego dziecka.

8.      Dni wolne od zaj耩 dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie Rozporz鉅zenia MEN z dnia 5 padziernika 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego: 

a) 14.10.2015 Dzie Edukacji Narodowej,
oraz
b)  4 i 5.01.2016, 
c)  5.04.2016 sprawdzian w klasie VI dotyczy dzieci oddzia堯w przedszkolnych, uczni闚 szko造 podstawowej (kl. I-V),
d)  18, 19, 20.04.2016 egzamin gimnazjalny - dotyczy uczni闚 gimnazjum (kl. I-II),

e) 02.05.2016

f)  27.05.2016

Dla dzieci, kt鏎e w domu nie maj zapewnionej opieki w wy瞠j wymienionych dniach szko豉 organizuje zaj璚ia opieku鎍ze. W celu prawid這wej organizacji zaj耩 opieku鎍zych w tych dniach Rodzice zostan poproszeni o pisemne potwierdzenie obecnoci dziecka w szkole.

9.      Ubezpieczenie uczni闚 przez Rodzic闚 jest dobrowolne.

10.  Uczniowie klas pierwszych szko造 podstawowej uczestnicz w programie MAΧ MISTRZ propagowanie aktywnej postawy.

11.  Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum uczestnicz w programie YOUNGSTER dodatkowe zaj璚ia j瞛yka angielskiego.

12.  Szko豉 podstawowa bierze udzia w programach Owoce i warzywa w szkole i Mleko w szkole.

13.  Egzaminy zewn皻rzne na zako鎍zenie szko造 podstawowej i gimnazjum: Rada pedagogiczna, spor鏚 mo磧iwych sposob闚 dostosowania warunk闚 i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, wskazanych w Tabeli 1. (Komunikat dyrektora CKE z dnia 07.09.2015r.), wskazuje spos鏏 lub sposoby dostosowania warunk闚 lub formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia. Do 20 listopada 2015 r. dyrektor szko造 lub upowa積iony przez niego nauczyciel informuje na pimie (za章cznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu lub za章cznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego) rodzic闚 ucznia albo pe軟oletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunk闚 i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych

i mo磧iwoci psychofizycznych tego ucznia.

Rodzice ucznia sk豉daj owiadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposob闚 dostosowania, nie pniej ni do 24 listopada 2015 r.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Maksymalne wysokoci wiadcze ubezpieczenia 2015-2016
 

Warunki Grupowego Ubezpieczenia 2015-2016.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 List ministra edukacji do dyrektor闚 szk馧
 

OBEJRZYJ FILM

https://vimeo.com/130853793

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

  Informacja dotycz鉍 harmonogramu reformy w kolejnych latach

  List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podr璚znik闚

_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

potrzebne dokumenty
_________________________________________________

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 


  Rekrutacja do oddzia堯w przedszkolnych przy szkole i ZWP 2015/2016

  za. nr 2P - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZWP

  za. nr 3P- wniosek o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 przedszkolnego

  za. nr 4P - wniosek o przyj璚ie do ZWP


 

SZKOx PODSTAWOWA  Rekrutacja do klasy I szko造 podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  za. nr 1 Szko豉 Podstawowa - zg這szenie dziecka zamieszka貫go w obwodzie do kl. I SP

  za. nr 2 Szko豉 Podstawowa - wniosek o przyj璚ie dziecka spoza obwodu szko造 do kl. I SP 

PUBLICZNE GIMNAZJUM  Rekrutacja do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

  za. nr 1 Publiczne Gimnazjum - zg這szenie dziecka zamieszka貫go w obwodzie do kl. I PG

  za. nr 2Publiczne Gimnazjum - wniosek o przyj璚ie dziecka spoza obwodu szko造 do kl. I PG 

OWIADCZENIA  owiadczenie nr 1 - owiadczenie o wielodzietnoci rodziny kandydata

  owiadczenie nr 2 - owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

  owiadczenie nr 3 - owiadczenie o zatrudnieniu rodzica

  owiadczenie nr 4 - owiadczenie o ucz瘰zczaniu rodze雟twa do tej samej plac闚ki

  owiadczenie nr 7 - owiadczenie o kontynuacji nauki w ZSP w Jab這wie

  owiadczenie nr 8 - owiadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szko造

 

 

______________________________________________________________________________________

DRODZY RODZICE EGZAMINY WASZYCH DZIECI JU WKR紘CE...
 

Sprawdzian w klasie VI

  Informacje dla rodzic闚

  Obowi頊uj鉍e procedury

 

 

 

Egzamin gimnazjalny
 

  Informacje dla rodzic闚

  Obowi頊uj鉍e procedury

______________________________________________________________________________________

W pigu販e


1. W szkole uczniowie maj mo磧iwo korzystania z indywidualnych szafek na przybory szkolne i podr璚zniki.
2. Podr璚zniki szkolne b璠鉍e na stanie biblioteki szkolnej (w tym Nasz Elementarz i Tiger 1 podr璚zniki dla uczni闚 klasy pierwszej szko造 podstawowej) udost瘼niane/wypo篡czane s na og鏊nie przyj皻ych zasadach biblioteki szkolnej, a obowi頊uj鉍ych ka盥ego ucznia - czytelnika biblioteki szkolnej.
3. Istnieje mo磧iwo wykupienia obiad闚 przez Rodzic闚 koszt zale積y od firmy cateringowej dowo蕨cej porcje obiadowe.
4. Szko豉 podstawowa bierze udzia w programach Owoce i warzywa w szkole i Mleko w szkole.
5. Ka盥y ucze ma prawo do udzia逝 w zaj璚iach dodatkowych/pozalekcyjnych organizowanych przez szko喚.
6. Uczni闚 obowi頊uje noszenie mundurk闚 tzw. bluzy szkolnej, zmiana obuwia oraz str鎩 sportowy na lekcje wychowania fizycznego i zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej.
7. W ci鉚u roku szkolnego obchodzimy wi皻a pa雟twowe i szkolne, w闚czas obowi頊uje st鎩 galowy: bia豉 bluzka/koszula/T-shirt oraz granatowe lub czarne spodnie/sp鏚niczka (r闚nie mo瞠 by bluza szkolna).
8. Szko豉 nie odpowiada za wartociowe przedmioty przynoszone przez uczni闚.
9. Uczni闚 obowi頊uje zakaz korzystania z telefon闚 kom鏎kowych, jeli jednak musz wykona telefon do Rodzic闚/Prawnych Opiekun闚 najpierw zg豉szaj ten fakt nauczycielowi. Ka盥y ucze mo瞠 skorzysta z telefonu w sekretariacie szko造.
10. W szkole funkcjonuje elektroniczna aplikacja dziennika lekcyjnego (e-dziennik), do kt鏎ej bezp豉tny dost瘼 za porednictwem sieci Internet maj Rodzice uczni闚 w zakresie dotycz鉍ym ich dziecka.
11. Rodzic ma obowi頊ek zg豉szania wychowawcy (telefon do sekretariatu szko造, informacja e-mail za porednictwem e-dziennika) nieobecno dziecka w szkole najpniej w dniu jego nieobecnoci do godz. 10.00.
12. Nauczyciele i rodzice mog wzajemnie kontaktowa si za pomoc e-dziennika oraz osobicie w drugie poniedzia趾i miesi鉍a w godz. 16.00 17.00 podczas dy簑r闚 nauczycielskich.
13. Wywiad闚ki/spotkania z wychowawcami dla Rodzic闚 zaplanowano na dni: 08.09.2014, 13.10.2014, 08.12.2014, 12.01.2015, 16.02.2015, 13.04.2015, 11.05.2015 (w przypadku zmiany termin闚 lub dodania nowego - Rodzice zostan poinformowani).
14. Posiedzenie Zespo堯w udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej odb璠zie si 25 wrzenia 2014 roku o 14.00.
Rodzic w ka盥ym momencie mo瞠 wyst雷i o dodatkowe wsparcie/pomoc dla swojego dziecka.
15. Dni wolne od zaj耩 dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie Rozporz鉅zenia MEN z dnia 5 padziernika 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego:
a) 14.10.2014 Dzie Edukacji Narodowej,
oraz
b)  10.11.2014,
c)  2 i 5.01.2015,
d)  1.04.2015 sprawdzian w klasie VI dotyczy dzieci oddzia堯w przedszkolnych, uczni闚 szko造 podstawowej (kl. I-V) i gimnazjum,
e)  21, 22, 23.04.2015 egzamin gimnazjalny - dotyczy uczni闚 gimnazjum (kl. I-II),
f) 5.06.2015.
Dla dzieci, kt鏎e w domu nie maj zapewnionej opieki w wy瞠j wymienionych dniach szko豉 organizuje zaj璚ia opieku鎍ze. W celu prawid這wej organizacji zaj耩 opieku鎍zych w tych dniach Rodzice zostan poproszeni o pisemne potwierdzenie obecnoci dziecka w szkole.
16. Ubezpieczenie uczni闚 przez Rodzic闚 jest dobrowolne.
17. Prosimy Rodzic闚 i spo貫czno lokaln o pomoc w:
a) organizacji uroczystoci klasowych, szkolnych i rodowiskowych,
b) organizacji konkurs闚 i zawod闚, a kt鏎e odbywaj si w naszej szkole etapy szkolne, gminne, powiatowe, rejonowe,
c) dojazd闚 uczni闚 na konkursy i zawody sportowe.
18. Dzi瘯ujemy Oddzia這wym i Szkolnej Radzie Rodzic闚 oraz wszystkim Przyjacio這m Szko造 za wspieranie naszej pracy.

 

Rada Pedagogiczna ZSP w Jab這wie

______________________________________________________________________________________

Organ prowadz鉍y szko喚 - Urz鉅 Gminy Starogard Gda雟ki - refunduje szczepienia dla dziewcz靖 z rocznika 2002. Pozostali zainteresowani rodzice mog skorzysta z dofinansowania do zakupu szczepionek. Szczeg馧y znane s szkolnemu koordynatorowi p. Teresie Adamczyk oraz piel璕niarce szkolnej. Pierwsze szczepienie zaplanowane jest na ostatnie dni maja.

Prosimy Rodzic闚 o jak najszybsze podj璚ie decyzji w sprawie szczepienia c鏎ek.
 

   

______________________________________________________________________________________Najbli窺za wywiad闚ka r鏚okresowa dla rodzic闚 odb璠zie si 12 maja 2014 r.

Zapraszamy :)
 

Informacja dla Rodzic闚 przekazana przez Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn
w Starogardzie Gda雟kim

wi璚ej informacji pod podanym adresem poni瞠j:

http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Mity-o-wszawicy.pdf

______________________________________________________________________________________

W szko豉ch i oddzia豉ch przedszkolnych nale篡 kszta速owa nawyki higieniczne, kt鏎e wespr dzia豉nia prozdrowotne domu rodzinnego ucznia. Za章czamy stanowisko G堯wnego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania z瑿闚 przez dzieci w przedszkolu. Na tej podstawie zaczynamy szczotkowanie z鉉k闚 r闚nie u naszych milusi雟kich obj皻ych wychowaniem przedszkolnym w Owidzu. Prosimy Rodzic闚 o wsp馧prac w tym zakresie z nauczycielk.

wi璚ej informacji pod podanym adresem poni瞠j:

http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20HD/stanowisko%20GIS.pdf

______________________________________________________________________________________


 

UWAGA RODZICE! 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku

o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

ujednolica zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szk馧.
 

Na tej podstawie zosta造 opracowane zasady rekrutacji na rok 2014/2015 do:

1. Zespo堯w Wychowania Przedszkolnego przy ZSP w Jab這wie (w Owidzu i Lipinkach Szlacheckich),

2. oddzia逝 przedszkolnego funkcjonuj鉍ego przy naszej szkole,

3. klasy I szko造 podstawowej,

4. klasy I gimnazjum. 

 

Prosimy o zapoznanie si z tymi zasadami.

Prosimy o zwr鏂enie szczeg鏊nej uwagi na kryteria

i terminy sk豉dania deklaracji, zg這sze, wniosk闚 i owiadcze.

 

Termin sk豉dania wymaganych dokument闚 up造wa 31 marca 2014 roku.

W przypadku pyta
mo積a kontaktowa si z sekretariatem szko造, wicedyrektorem i dyrektorem.

 

DOKUMENTY REKRUTACJI

 

  Rekrutacja do oddzia przedszkolnego i ZWP

  za. nr 1 Przedszkole - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  za. nr 2 Przedszkole - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZWP

  za. nr 3 Przedszkole - wniosek o przyj璚ie dziecka do oddzia逝 przedszkolnego

  za. nr 4 Przedszkole - wniosek o przyj璚ie do ZWP

 

 

 

  Rekrutacja do klasy I szko造 podstawowej

  za. nr 1 Szko豉 Podstawowa - zg這szenie dziecka zamieszka貫go w obwodzie do kl. I SP

  za. nr 2 Szko豉 Podstawowa - wniosek o przyj璚ie dziecka spoza obwodu szko造 do kl. I SP

 

 

 

  Rekrutacja do klasy I gimnazjum

  za. nr 1 Gimnazjum - zg這szenie dziecka zamieszka貫go w obwodzie do gimnazjum

  za. nr 2 Gimnazjum - wniosek o przyj璚ie dziecka spoza obwodu do kl. I PG

 

 

  owiadczenie nr 1 - owiadczenie o wielodzietnoci rodziny kandydata

  owiadczenie nr 2 - owiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

  owiadczenie nr 3 - owiadczenie o zatrudnieniu rodzica

  owiadczenie nr 4 - owiadczenie o ucz瘰zczaniu rodze雟twa do tej samej plac闚ki

  owiadczenie nr 5 - owiadczenie o zatrudnieniu na terenie Gminy Starogard Gd.

  owiadczenie nr 6 - owiadczenie obj璚iu rodziny nadzorem kuratora s鉅owego lub wsparciem asystenta rodziny

  owiadczenie nr 7 - owiadczenie o kontynuacji nauki w ZSP w Jab這wie

  owiadczenie nr 8 - owiadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szko造

 

______________________________________________________________________________________Najbli窺za wywiad闚ka odb璠zie si 3 lutego 2014 r. Na spotkania z wychowawcami zapraszamy:

16.00 rodzic闚 dzieci przedszkolnych
16.30 rodzic闚 uczni闚 klas I-III szko造 podstawowej
17.00 rodzic闚 uczni闚 klas IV-VI szko造 podstawowej
17.30 rodzic闚 uczni闚 klas I-III gimnazjum
 


17 lutego na godzin 16.30 zapraszamy Rodzic闚 na spotkanie pt. RODZIC MOIM AUTORYTETEM prowadzone przez pana Henryk Jeszke - zachodniopomorskiego Rzecznika Praw Dziecka.
 


Uwaga najm這dsi!
Od 13 lutego wznowione zostaj zaj璚ia sportowe dla najm這dszych. Termin: czwartki w godz. 17.30 - 18.30. Zaj璚ia prowadzi pan Jacek Toczek.

Zapraszamy :)
 

______________________________________________________________________________________

OFERTA DZIAx SKIEROWANYCH
DO RODZIC紟 UCZNI紟 SZK茛 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM
W PROBLEMATYCE NOWYCH NARKOTYK紟 (DOPALACZY)


 

G紟NY INSPEKTORAT SANITARNY (GIS)


1. Strony internetowe GIS na kt鏎ych znajduj si wa積e informacje dotycz鉍e
zachowa zdrowotnych m這dzie篡 w Polsce, w tym profilaktyki u篡wania nowych
narkotyk闚.
www.gis.gov.pl
www.stacjazdrowia.gov.pl

2. Film edukacyjny (czas trwania 19 minut) do wykorzystania na spotkaniach
z rodzicami.
Film przeznaczony jest zar闚no dla rodzic闚 oraz nauczycieli i uczni闚. Zawarte
w nim elementy wywiady z lekarzami toksykologami, terapeutami oraz m這dymi
osobami u篡waj鉍ymi nowe narkotyki maj na celu podniesienie wiadomoci
rodzic闚, nauczycieli i uczni闚 na temat skutk闚 zdrowotnych i spo貫cznych u篡wania
tych substancji. Film oparty jest na relacjach m這dych ludzi uzale積ionych
od narkotyk闚.
Szczeg馧owych informacji udzielaj w豉ciwe terenowe wojew鏚zkie i powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne.


KOMENDA G紟NA POLICJI (KGP)


1. Strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji na kt鏎ych znajduj si wa積e
informacje dotycz鉍e zachowa naruszaj鉍ych porz鉅ek prawny przez m這dzie
w Polsce, w tym problematyki dotycz鉍ej nowych narkotyk闚.
www.policja.pl / zak豉dka: Biuro Prewencji,
www.zyjbezpiecznie.policja.pl
Mo磧iwo zorganizowania spotkania z rodzicami z udzia貫m przedstawiciela policji z:
- Komendy Powiatowej Policji (KPP),
- Komendy Miejskiej Policji (KMP),
- Komendy Rejonowej Policji (KRP).


KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAxNIA NARKOMANII (KBPN)


1. Strony internetowe na kt鏎ych znajduj si wa積e informacje dotycz鉍e zachowa
zdrowotnych m這dzie篡 w Polsce, w tym problematyki nowych narkotyk闚 oraz r騜nych
formy pomocy:
www.narkomania.gov.pl
www.dopalaczeinfo.pl
www.kbpn.gov.pl
Strona Krajowego Biura www.kbpn.gov.pl - Kompendium wiedzy o narkotykach
i narkomanii.
2. Strona Krajowego Biura dedykowana problematyce dopalaczy
www.dopalaczeinfo.pl. Strona zawiera rzetelnie informacje o dopalaczach.

3. Strona Poradni internetowej zleconej i finansowanej przez Krajowe Biuro
www.narkomania.org.pl
Poprzez e-Poradni istnieje mo磧iwo skorzystania z anonimowych porad
specjalist闚 (lekarza, prawnika i psychologa).
Strona zawiera ponadto:
-baz orodk闚 pomocowych,
- wykaz akt闚 prawnych dotycz鉍ych narkomanii
- przegl鉅 literatury fachowej dotycz鉍ej narkomanii, w tym zagro瞠 zwi頊anych
z dopalaczami.
4. Telefon zaufania prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia豉nia Narkomanii
pod numerem 801 199 990.
5. Ulotka dla rodzic闚 Nasze dzieci i zagro瞠nia. Dopalacze-wypalacze wydana w
ramach Kampanii Ministra Zdrowia i KBPN i dost瘼na do pobrania na stronie KBPN
pod adresem http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=885171 .
Ulotka mo瞠 by wykorzystana podczas spotka edukacyjnych z rodzicami w szkole.
6. Do wykorzystania scenariusz spotkania z rodzicami na temat dopalaczy pn. Nowe
zagro瞠nia dopalacze, dost瘼ny na stronie:
http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707
7. W 2011 r. planowane jest przeprowadzenie przez KBPN edukacyjno-informacyjnej
kampanii spo貫cznej powi璚onej zmianie przekona normatywnych zwi頊anych
z u篡waniem substancji odurzaj鉍ych skierowanej do m這dzie篡 i rodzic闚.


Dodatkowych informacji udziela:
sekretariat KBPN Anna Szczepa雟ka
tel: (22) 641 15 01

 

ORODEK ROZWOJU EDUKACJI (ORE)


1. Strony internetowe, na kt鏎ych znajduj si wa積e informacje i materia造 dotycz鉍e
kompetencji wychowawczych rodzic闚, zapobiegania ryzykownym zachowaniom
m這dzie篡, w tym problematyki nowych narkotyk闚 oraz r騜nych formy pomocy:
www.ore.edu.pl w zak豉dce Wychowanie i Profilaktyka. Strona ORE po章czona jest
hiper章czem ze stron Internetowego Centrum Zasob闚 Edukacyjnych MEN
www.scholaris.pl.
2. Scenariusz Spotkania z rodzicami w szkole. Nowe zagro瞠nie Dopalacze,
przygotowany we wsp馧pracy z KBPN.
Celem spotkania jest uwra磧iwienie rodzic闚 na nowe zagro瞠nie, jakim s nowe
narkotyki tzw. dopalacze, oraz dostarczenie podstawowych informacji o tych rodkach
psychoaktywnych.
Wa積ym celem spotkania jest r闚nie ukazanie rodzicom czynnik闚 chroni鉍ych
dziecko przed u篡waniem narkotyk闚, w tym wyra瘸nie stanowczej dezaprobaty,
prowadzenie rozm闚 z dzieckiem na temat zagro瞠 wynikaj鉍ych z u篡wania nowych
narkotyk闚 oraz troskliwej kontroli dziecka.
3. Program Szkolna Interwencja profilaktyczna opisany wy瞠j powinien by
realizowany we wsp馧pracy z rodzicami.
Przeszkolony nauczyciel przekazuje rodzicom wa積e informacje na temat kontaktu
dziecka z narkotykami i zwi頊anych z tym zagro瞠, wspiera ich i zawiera z nimi
i z uczniem kontrakt. Kontrakt zobowi頊uje ucznia do zaniechania u篡wania rodk闚
odurzaj鉍ych, a rodzic闚 i nauczyciela do wsp鏊nego monitorowania post瘼owania
dziecka. 11
4. Program Szko豉 dla Rodzic闚 i Wychowawc闚. G堯wnym celem programu jest
podnoszenie kompetencji wychowawczych rodzic闚 i wychowawc闚, wspieranie ich
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dzie熤i i m這dzie蕨. Program przyczynia
si do budowania silnej wi瞛i mi璠zy rodzicami a dzie熤i najwa積iejszego czynnika
chroni鉍ego m這dzie przed zachowaniami problemowymi, w tym si璕ania
po substancje psychoaktywne.
Na warsztatach pt.Nastolatek rodzice ucz si, jak radzi sobie z problemami wieku
dorastania takimi, jak: m這dzie鎍zy bunt, zachowania ryzykowne nastolatk闚
(narkotyki, przedwczesny seks), wp造w medi闚.
ORE prowadzi szkolenia edukator闚 oraz realizator闚 programu. Na stronie
www.ore.edu.pl/programy dost瘼na jest lista koordynator闚 i przeszkolonych
realizator闚 w wojew鏚ztwach.
5. Poradnik dla rodzic闚 Jak kocha i wymaga stworzony w oparciu o program
Szko豉 dla Rodzic闚 i Wychowawc闚. Zawiera najwa積iejsze wskazania
wychowawcze i podpowiedzi konkretnych zachowa rodzic闚 i opiekun闚, propozycje
獞icze i materia造 do refleksji. W praktyczny spos鏏 uczy w豉ciwego komunikowania
si z dzieckiem wzmacniaj鉍ego wi emocjonaln, wyznaczania granic
i wprowadzania zdrowych zasad dyscypliny, co zabezpiecza dziecko przed
podejmowaniem zachowa ryzykownych, w tym u篡waniem substancji
psychoaktywnych.
Dost瘼ny na stronie g堯wnej ORE www.ore.edu.pl w zak豉dce e-poradniki.
Dodatkowych informacji udzielaj:
- Koordynatorzy lub instruktorzy wy瞠j wymienionych program闚, kt鏎ych wykaz
z podzia貫m na wojew鏚ztwa wraz danymi do kontaktu znajduje si na stronie ORE,
w zak豉dce Programy.
- Pracownia Wychowania i Profilaktyki: tel: (22) 825 44 51
Joanna Szyma雟ka tel. wew. 106; e-mail: joanna.szymanska@ore.edu.pl;
Dorota Macander tel. wew. 105; e-mail: dorota.macander@ore.rdu.pl;
Maria Talar tel. wew. 116; e-mail: maria.talar@ore.edu.pl;