U NAS

Organizacja Pracy Szkoły

Dla rodziców

Dokumenty

Klasy

Plan Lekcji

Pracownicy szkoły

Samorząd Uczniowski

Nasi Najmłodsi

Z uczniowskich zeszytów

Konkursy

Kronika Szkolna

Galeria

Ciekawe strony

   

   

   

   

 

 

DOKUMENTY SZKOLNE

 

 

  Organizacja roku szkolnego 2016/2017

  Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

  Statut Zespołu Szkół Publicznych w Jabłowie

  Szkolny Program Profilaktyki Szkolnej

  Szkolny Program Wychowawczy

  Karta wycieczki / imprezy

  Obowiązki i nagrody ucznia

  Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 

  Regulamin dyżurów uczniowskich 

potrzebne dokumenty
_________________________________________________

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 


  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkole i ZWP 2015/2016

  zał. nr 2P - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZWP

  zał. nr 3P- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

  zał. nr 4P - wniosek o przyjęcie do ZWP


 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  zał. nr 1 Szkoła Podstawowa - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do kl. I SP

  zał. nr 2 Szkoła Podstawowa - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do kl. I SP 

PUBLICZNE GIMNAZJUM  Rekrutacja do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

  zał. nr 1 Publiczne Gimnazjum - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do kl. I PG

  zał. nr 2Publiczne Gimnazjum - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do kl. I PG 

OŚWIADCZENIA  oświadczenie nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  oświadczenie nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

  oświadczenie nr 3 - oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

  oświadczenie nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki

  oświadczenie nr 7 - oświadczenie o kontynuacji nauki w ZSP w Jabłowie

  oświadczenie nr 8 - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły