U NAS

Organizacja Pracy Szkoły

Dla rodziców

Dokumenty

Klasy

Plan Lekcji

Pracownicy szkoły

Samorząd Uczniowski

Nasi Najmłodsi

Z uczniowskich zeszytów

Konkursy

Kronika Szkolna

Galeria

Ciekawe strony

   

   

   

   

 

 

Nauczyciele

Małgorzata Siemieńska - Dyrektor

zajęcia komputerowe, bibliotekarz
 

Justyna Zawitowska - Wicedyrektor

matematyka, pedagog szkolny
 

Wiesława Krzyżanowska

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 

Agnieszka Megger
 

psycholog szkolny, socjoterapia

Justyna Banach-Załęska

język polski
 

Joanna Popielas

język polski, wos
 

Leszek Gendzierski

język niemiecki
 

Katarzyna Karbowska

język angielski
 

Klaudia Owsiak

język angielski
 

Monika Rogowska

matematyka, przyroda
 

Karolina Tomczyk

historia, wychowanie do życia w rodzinie
 

Dorota Buczyńska

geografia
 

Małgorzata Małkowska

chemia, fizyka, przyroda
 

Krzysztof Tomczyk

informatyka, zajęcia komputerowe, technika,
zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne
 

Teresa Adamczyk

plastyka, wychowanie do życia w rodzinie
 

Katarzyna Janca

muzyka, zajęcia artystyczne, edukacja wczesnoszkolna
 

Waldemar Żygowski

wychowanie fizyczne
 

Agnieszka Brzoza

wychowanie fizyczne,
 

Grażyna Kawska

wychowanie fizyczne
 

Ks. Gerard Jakubiak

religia
 

Marzenna Wygocka

religia
 

Ewa Mazurowska

religia
 

Julita Mykowska

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

 

Aleksandra Walentowska

edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 

Lucyna Witucka

wychowanie wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 

Elżbieta Budzyńska-Słupek

plastyka, oligofrenopedagogika
 

Katarzyna Polakowska

wychowanie przedszkolne
 

Lucyna Ukleja

wychowanie przedszkolne
 

Katarzyna Delewska wychowanie przedszkolne
 
Marta Matyszewska wychowanie przedszkolne
 

Bożena Kreft

wychowanie przedszkolne