U NAS

Organizacja Pracy Szkoły

Dla rodziców

Dokumenty

Klasy

Plan Lekcji

Pracownicy szkoły

Samorząd Uczniowski

Nasi Najmłodsi

Z uczniowskich zeszytów

Konkursy

Kronika Szkolna

Galeria

Ciekawe strony

   

   

   

   

 

 

 

 

 

________________________________________________________
Od roku szkolnego 2015/2016
opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Karolina Tomczyk.
Przewodniczącym jest Jakub Wąsowski.

 

 

 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego

 

listopada 2016 r.

10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
11.11.1918 to ważna data w historii Polski.

Każda z klas IV-VI i gimnazjum uczestniczyła w warsztatach patriotycznych. Wraz ze swoim wychowawcą opracowywali zadania tematycznie związane z tak ważną dla Polski chwilą odzyskania wolności po 123 latach niewoli.
Po pracy w klasach przedstawili swoje prezentacje na forum szkolnym. Klasy IV a i IV b Pięknie zaśpiewały legionowe piosenki. Klasa V wyrecytowała wiersz a klasa VI wygłosiła Orędzie Marszałka Józefa Piłsudskiego do Narodu. Klasy gimnazjalne zaprezentowały plakaty z ważnymi postaciami i wydarzeniami tego okresu.
Kolejnym punktem naszej uroczystości były wybory na przewodniczącego S. U. oraz do Pocztów sztandarowych. Komisja w składzie: p. Klaudia Owsiak i ks. Gerard Jakubiak po podliczeniu głosów oddanych p rzez uczniów wyłoniła nowego przewodniczącego S.U. - Michalinę Dolata. Natomiast komisja p. Justyny Zawitowskiej i p. Waldemara Żygowskiego podliczając głosy ustaliła, że w nowym składzie pocztów znajdą się: Paweł Polaszek, Sebastian Bonin, Alicja Żyjewska, Julia Dombrowska, paulina Lokś, Marta Dragun. Zebrani nowo wybranych nagrodzili oklaskami.

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy.

Samorząd Uczniowski.
 

wrzesień - październik  2016 r.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 1 września zainaugurował nowy rok szkolny 2016/2017. W późniejszym czasie Samorząd Uczniowski opracował plan pracy i zajął się pomocą przy organizowaniu Europejskiego Dnia Języków Obcych.


 Październik to miesiąc pasowania na starszaka, ucznia i gimnazjalistę. To uroczystości, w które przygotowanie się angażuje społeczność szkolna.
Przewodniczący poprowadził uroczystość Pasowania na Gimnazjalistę oraz Dzień Edukacji Narodowej.
Sztandary towarzyszyły ślubowaniu pierwszaków.
Przygotowujemy się (i szkołę) do obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Planujemy warsztaty patriotyczne.
 

 

czerwiec  2016 r.

 

22.06.2016

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przywitała uczniów serdecznie i poinformowała iż celem spotkania jest przygotowanie scenariusza uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016.
Scenariusz został stworzony i przesłany do Pani dyrektor do akceptacji.
Plan zakończenia do wglądu w dokumentacji samorządowej.


 

maj  2016 r.

 

06.05.2016

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przywitała uczniów serdecznie. Zebranie zostało zwołane z inicjatywy uczniów. Zaproponowali oni aby od maja 2016 roku jeden w miesiącu dzień bez mundurka był kolorowym dniem. Na maj zaproponowali:
- 14 maja- dzień kitka i kolorowego stroju
- 21 maja- dzień bambosza
- 4 czerwca- dzień żółtych lub czerwonych koszulek
- 18 czerwca- dzień krótkich spodenek
- 27 czerwca- dzień wymalowanych twarzy
Przewodnicząca zaaprobowała te pomysły i przedstawiła je Pani Dyrektor.
Zobaczymy jakie będą efekty, czy uczniowie „chwycą pomysł”. Jeśli tak to od nowego roku szkolnego każdy dzień bez mundurka- tzw. imieniny miesiąca będą obchodzone na wesoło. jeśli imieniny miesiąca będą w dzień wolny to wyznaczymy dodatkowy dzień.

 

 

marzec  2016 r.

 

01.03.2016
 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania, który został przyjęty.
Plan spotkania:
- przywitanie członków Samorządu Uczniowskiego
- odczytanie sprawozdania z dyżurów uczniów klas III
- odczytanie sprawozdania z dyżurów uczniów klasy VI
- wprowadzenie dyżurów mundurkowych
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierza Wyklętego


Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitała wszystkich uczestników spotkania.
Uczniowie klas III gimnazjum oraz klasy VI odczytali sprawozdanie ze sprawowania dyżurów uczniowskich w naszej szkole. Sprawozdania do wglądu w dokumentacji samorządu. Wnioski- kontrola mundurków sprawdza się. Uczniowie zaczęli nosić mundurki, nawet uczniowie dotąd nieprzestrzegający tego. Na korytarzu porozstawiano ławki dla uczniów. Jest dużo spokojniej na przerwach. Uczniowie klas VI maja problem z uczniami starszymi- gimnazjalistami, którzy pomimo zakazu próbują się dostać na salę gimnastyczną. Należy przeprowadzić z nimi rozmowę na temat zachowania się na przerwach na korytarzu przy niebieskich drzwiach. Do wiadomości wychowawców klas III gimnazjum.


1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierza Wyklętego. Przewodniczący klas przygotowali wiadomości o tym dniu. Przekażą je na godzinach wychowawczych w klasach. Żołnierze wyklęci – określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

 

luty  2016 r.

 

04.02.2016
Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania, który został przyjęty.
Plan spotkania:
- Przywitanie członków Samorządu Uczniowskiego
- omówienie realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego
- ferie - zajęcia dla aktywnych
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitała wszystkich uczestników spotkania.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem przedstawiła i omówiła realizację planu pracy samorządu na rok szkolny 2015/2016- dokładne sprawozdanie do wglądu u Pani Dyrektor.
Zbliżają się ferie zimowe. Należy zachować ostrożność w zabawach zimowych, na lodowisku, na sankach itp. W szkole odbędą się zajęcia w czasie ferii. Dokładny plan zostanie przedstawiony na głównej stronie szkoły.

 

grudzień 2015 r.

 

21.12.2015
Zdrowych, wesołych, szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwości w Nowym 2016 Roku

życzy Samorząd Uczniowski.
 

10.12.2015
Opiekun samorządu powitała przybyłych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania:
-  podsumowanie andrzejek szkolnych
-  świąteczny wystrój szkoły
-  zmiana dyżurów uczniowskich od stycznia 2016 roku
Andrzejki szkolne wypadły bardzo dobrze. Uczniowie bawili się świetnie. Opiekun samorządu pochwaliła Jakuba Wąsowskiego, oraz uczniów z klasy III gimnazjum, która przygotowała chrzest pierwszoklasistów, za zorganizowanie imprezy, rozdzielenie obowiązków wśród kolegów i wyegzekwowanie wywiązania się z nich.
Od 1 stycznia 2016 roku zmiana dyżurnych pomocniczych.
Opiekun samorządu zaproponowała uczniom, aby zastanowili się nad organizacją balu karnawałowego, kiedy można go zrobić, jakie będą obowiązywały stroje itp.
 


listopad 2015 r.

 

10.11.2015 r.  Obchody Dnia Niepodległości. Ten dzień był dniem szczególnie uroczystym dla naszej szkoły ze względu na pasowanie uczniów klasy pierwszej na gimnazjalistów.
Tego dnia byliśmy w podniosłym nastroju, gdyż chcieliśmy także upamiętnić rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Świeżo upieczeni gimnazjaliści udowodnili, że śpiewanie patriotycznych piosenek nie jest im obce. Uczniowie pokazali także swoje roztańczone oblicze oraz aktorskie umiejętności. A wszystko przy udziale rodziców i zaproszonych gości.

 

 

październik 2015 r.


Spotkania samorządu dotyczyły prób do uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, która odbędzie się 10 listopada 2015 roku.
Zaproszenia zostały rozdane gościom, rodzicom i gronu pedagogicznemu. Zostały zamówione kwiaty na ta uroczystość.
Uroczystość tegoroczna jest podwójnie ważna. Święto odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz pasowanie uczniów na gimnazjalistę. Samorząd aktywnie włączył się w przygotowania. Uczniowie klasy II b gimnazjum przygotowały dyplomy, zaproszenia, dekorację jako część projektu edukacyjnego.
Szczególne podziękowania samorząd kieruje do pani Kasi Kałamajskiej, która wydrukowała podziękowania dla wszystkich gości uroczystości.
Serdeczne podziękowania także dla Joanny Popielas, która przygotowała uczniów do uroczystości.

 

 

wrzesień 2015 r.

 

   W miesiącu wrześniu zajęliśmy się następującymi sprawami:

-   Przywitaliśmy najmłodszych członków Samorządu Uczniowskiego

-  omówiliśmy plan pracy Samorządu Uczniowskiego

przydzieliliśmy zadania w roku szkolnym 2015/2016

omówiliśmy kalendarz imprez szkolnych

wyznaczyliśmy terminy  kolejnych spotkań Samorządu Uczniowskiego

szkolenie pocztów sztandarowych

aktywnie pracowaliśmy z okazji Europejskiego Dnia Języków

omówiliśmy Dzień Edukacji Narodowej

podziękowaliśmy za włączenie się do organizacji dnia „Narodowego Czytania”

 

Najmłodsi uczniowie klasy IV zostali przywitani i wprowadzeni w szczegółowe zadania Samorządu Uczniowskiego.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem przedstawiła i omówiła plan pracy samorządu na nowy rok szkolny.  Uczniowie z poszczególnych klas zgłaszali się do grup zadaniowych.  Szczegółowe cele i zadania są zawarte w załączniku, tam tez umieszczono odpowiedzialnych. Został omówiony kalendarz imprez szkolnych, kto ma je przygotowywać i prowadzić. Opiekun Samorządu podziękował wszystkim za aktywna pracę nad organizowanymi w szkole wydarzeniami

 

Kolejne spotkania w co drugi poniedziałek miesiąca.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego- Karolina Tomczyk
Przewodniczący Samorząd Uczniowskiego - Jakub Wąsowski

 

 

 

1-10 października 2013 r.

 

Spotkania samorządu dotyczyły prób do uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się 14 października 2013 roku.
Zaproszenia zostały rozdane gościom, kwiaty zamówione.
Szczególne podziękowania samorząd kieruje do pani Kasi Kałamajskiej, która wydrukowała podziękowania dla wszystkich gości uroczystości.
Została przedstawiona propozycja przejęcia funkcji przewodniczącego samorządu Julii Kelsz i Weronice Majkowskiej- zastępcy. Obie uczennice zgodziły się na zaproponowane funkcje.

 

 

30 września 2013 r.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania, który został przyjęty.

Dzisiejsze spotkanie samorządu dotyczyło szczegółowego podziału ról w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W pracę nad tym projektem zostały włączone klasy III, IV szkoły podstawowej i poszczególni uczniowie z klas gimnazjalnych. Role zostały rozdane, podział zadań dokonany.

 

16 września 2013 r.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania, który został przyjęty.
Plan spotkania:
- stworzenie planu pasowania uczniów w roku szkolnym 2013/2014
- omówienie go i podział zadań
- omówienie zmiany przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
- wyznaczenie kolejnych spotkań Samorządu Uczniowskiego
Obchody święta Edukacji Narodowej:
- zaproszenie emerytów i byłych nauczycieli ZSP w Jabłowie
(uczniowie pod kierunkiem pani T. Adamczyk wykonają zaproszenie, które w późniejszym czasie rozdadzą zaproszonym osobom)
- przygotowanie krótkiego programu artystycznego oraz dyplomów pamiątkowych i kwiatów dla nauczycieli, emerytów i rencistów oraz wszystkich pracowników szkoły (pod kierunkiem opiekuna samorządu)
Plan dnia 14 października 2013 roku:
- 9 00 Msza Święta w kościele św. Wawrzyńca w Jabłowie
-10 00 program artystyczny uczniów
-1030  występy przedszkolaków
-11 00  występy i ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
- 11 30 pasowanie na gimnazjalistę uczniów klasy pierwszej gimnazjum
- 12 00 poczęstunek dla gości
Dokładny scenariusz uroczystości w dokumentacji samorządowej.
W związku z planowanym opuszczeniem szkoły przez Krystiana Biangę
 (od 07.10.2013 r.) stanowisko przewodniczącego staje się wakatem. Zgodnie z przyjętymi procedurami opiekun samorządu powołała nowego przewodniczącego. Została nim Julia Kelsz (klasa III gimnazjum), która do tej pory sumiennie wykonywała obowiązki mentora samorządu. Jako zastępcę opiekun powołała Weronikę Majkowską z klasy II gimnazjum, która od września 2014 roku będzie sprawowała funkcję przewodniczącej samorządu. Jednocześnie opiekun samorządu powiadamia wszystkich zainteresowanych uczniów o przyszłorocznych wyborach na zastępcę samorządu, które odbędą się we wrześniu 2014 roku.


 

2 września 2013 r.

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 dokonała Pani Dyrektor wraz z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w poniedziałek 02 września 2013 roku. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Najmłodsi, czwartoklasiści oraz uczniowie klasy I gimnazjum poznali swoich wychowawców, a grono uczniowskie poznało nowych nauczycieli.

Po przywitaniu i słowach otuchy Pani Dyrektor skierowała uczniów do wychowawców, którzy podali plany lekcji i przypomnieli zasady panujące w naszej szkole.

 

24 czerwca 2013 r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przywitała uczniów serdecznie i poinformowała iż celem spotkania jest przygotowanie scenariusza uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

Scenariusz został stworzony i przesłany do Pani Dyrektor do akceptacji.

Plan zakończenia do wglądu w dokumentacji samorządowej.

 

15 maja 2013 r.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przywitała uczniów serdecznie i poinformowała iż celem spotkania jest przygotowanie scenariusza uroczystości zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Wyznaczone do tego zadania osoby to: Paulina Troeder i Krystian Bianga.

Opiekun Samorządu podsumowała także wyniki dyżurów mundurkowych- sprawozdanie dostarczono do każdego wychowawcy.

 

06 maja 2013 r.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przywitała uczniów serdecznie. Zebranie zostało zwołane z inicjatywy uczniów. Zaproponowali oni aby od maja 2013 roku jeden w miesiącu dzień bez mundurka był kolorowym dniem. Na maj zaproponowali:

 

ü  14 maja- dzień kitka i kolorowego stroju

ü  21 maja- dzień bambosza

ü  4 czerwca- dzień żółtych lub czerwonych koszulek

ü  18 czerwca- dzień krótkich spodenek

ü  27 czerwca- dzień wymalowanych twarzy

 

Przewodnicząca zaaprobowała te pomysły i przedstawiła je Pani Dyrektor.

Zobaczymy jakie będą efekty, czy uczniowie „chwycą pomysł”. Jeśli tak to od nowego roku szkolnego każdy dzień bez mundurka- tzw. imieniny miesiąca będą obchodzone na wesoło. jeśli imieniny  miesiąca będą w dzień wolny to wyznaczymy dodatkowy dzień.

 

22 kwietnia 2013 r.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie.

 

Spotkanie dotyczyło prośby Pani Dyrektor o wydanie opinii w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 Zmiany zostały na spotkaniu przeczytane, omówione i wyjaśnione. Decyzją Samorządu Uczniowskiego zaopiniowano je pozytywnie. Dokładna dokumentacja znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

1 marca 2013 r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania, który został przyjęty.

Plan spotkania:

przywitanie członków Samorządu Uczniowskiego

odczytanie sprawozdania z dyżurów uczniów klas III

odczytanie sprawozdania z dyżurów uczniów klasy VI

wprowadzenie dyżurów mundurkowych

Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierza Wyklętego

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitała wszystkich uczestników spotkania.

Uczniowie klas III gimnazjum oraz klasy VI odczytali sprawozdanie ze sprawowania dyżurów uczniowskich w naszej szkole. Sprawozdania do wglądu w dokumentacji samorządu. Wnioski- kontrola mundurków sprawdza się. Uczniowie zaczęli nosić mundurki, nawet uczniowie dotąd nie przestrzegający tego. Na korytarzu porozstawiano ławki dla uczniów. Jest dużo spokojniej na przerwach. Uczniowie klas VI maja problem z uczniami starszymi- gimnazjalistami, którzy pomimo zakazu próbują się dostać na salę gimnastyczną. Należy przeprowadzić z nimi rozmowę na temat zachowania się na przerwach na korytarzu przy niebieskich drzwiach. Do wiadomości wychowawców klas III gimnazjum.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego wprowadziła codzienną kontrolę bluzy szkolnej. Każdego dnia osoby odpowiedzialne sprawdzają kto nie ma w szkole stroju i zapisują to. W piątek zbiorcza lista jest wysyłana do opiekuna. Uwagi zostają wpisane w poniedziałek do dzienników klasowych. Lista osób odpowiedzialnych w poszczególnych klasach

IV

Sylwia Weisbrodt, Kinga Peka

V

Oliwia Bartyzel, Natalia Kozłowska

VI

Patryk Naczyk, Kamil Mondrachowski

I GIMNAZJUM

Dawid Senger, Krystian Bianga

II  A

Julia Kelsz

II B

Magdalena Tuszkowska, Marta Potocka

III A

Wiktoria Janca, Sylwia Belczewska

III B

Dominika Marocka, Agnieszka Felska

Agnieszka Felska jest też odpowiedzialna za zbiorcze listy na koniec miesiąca.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierza Wyklętego. Przewodniczący klas przygotowali wiadomości o tym dniu. Przekażą je na godzinach wychowawczych w klasach. Żołnierze wyklęci – określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego„Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku.
 

Następne zebranie samorządu 5 kwietnia.
 

 

4 luty 2013 r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego powitała zgromadzonych bardzo serdecznie. Przedstawiła plan spotkania, który został przyjęty.

Plan spotkania:

- przywitanie członków Samorządu Uczniowskiego

- omówienie  realizacji planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- ferie- zajęcia dla aktywnych

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego serdecznie powitała wszystkich uczestników spotkania.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem przedstawiła i omówiła realizację planu pracy samorządu na rok szkolny 2012/2013- dokładne sprawozdanie do wglądu u Pani Dyrektor.

Zbliżają się ferie zimowe od 11 lutego do 24 lutego. Należy zachować ostrożność w zabawach zimowych, na lodowisku, na sankach itp. W szkole odbędą się zajęcia w czasie ferii. Dokładny plan zostanie przedstawiony na głównej stronie szkoły.

 

14 stycznia 2013 r.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego przywitała przewodniczącą i gospodarzy klas serdecznie i poinformowała, iż celem spotkania jest rozważenie propozycji klasy VI o dodatkowych dyżurach wspomagających.

Uczniowie klasy VI chcieliby pomóc przy dyżurach i obligują się do pilnowania porządku na korytarzu „szkoły podstawowej” koło sekretariatu.

Samorząd przyjął propozycje uczniów klas VI. Od poniedziałku uczniowie pilnują porządku na korytarzu przy sekretariacie, są odpowiedzialni za sprawdzanie mundurków, zabraniają wchodzić na salę gimnastyczną uczniom nieupoważnionym.

_____________________________________________________________________________________________________

ARCHIWUM

więcej >>>